Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra
691 221 116
biuro@restrukturyzacje-upadlosc.pl

Wirus COVID-19

NOWOŚĆ!

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

Tarcza 4.0, uchwalona właśnie przez Sejm, wprowadza nowe szybkie postępowanie restrukturyzacyjne, bardzo korzystne dla firm w poważnych kłopotach.

Obok czterech postępowań restrukturyzacyjnych pojawi się piąte, "uproszczone", które ma się odbywać w ciągu czterech miesięcy. Nowa procedura ma zastosowanie przejściowe, gdyż można ją uruchomić do 30 czerwca 2021 r. Zawiera ona ogromne korzyści dla przedsiębiorcy-dłużnika, umożliwiając mu jednostronne zawieszenie spłaty swoich wymagalnych długów wobec wierzycieli objętych układem, czego nie przewidują dotychczasowe procedury restrukturyzacyjne.

O zainicjowaniu postępowania decyduje przedsiębiorca poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który przygotuje komplet dokumentów i opublikuje decyzję o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca do czasu zakończenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł prowadzić swoją firmą.

Zapraszamy do współpracy!!!

tel. 690 070 750 e-mail: biuro@restrukturyzacje-upadlosc.pl

Wirus COVID-19

(koronawirus)

- stan zagrożenia epidemicznego oznacza liczne ograniczenia dla działalności gospodarczej, co nie pozostanie bez negatywnych skutków zarówno dla bieżącej jak i przyszłej działalności przedsiębiorstw.

Od 14 marca 2020r obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wiele z wprowadzonych w związku z tym ograniczeń dotyczy bezpośrednio przedsiębiorców działających w wielu branżach: handel detaliczny, gastronomia, branża eventowa i wystawiennicza, działalność kulturalna i rozrywkowa, sport i rekreacja, obiekty turystyczne, i wiele innych.

Czas i szybkie działalnie są tu niezbędne, by przedsiębiorstwo przygotowało się na skutki zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalnością! Powrót do stanu sprzed pandemii może okazać się bardzo trudny, a w wielu przypadkach nawet niemożliwy.

Nasza firma profesjonalnie zajmuje się doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Dzięki wykwalikowanej kadrze wyspecjalizowanej i doświadczonej w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, składającej się z ekspertów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego, prawników, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów do wyceny przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń oraz megaukładów technicznych oraz zespołu biegłych księgowych, skutecznie dobieramy przedsiębiorstwom odpowiednie dla nich rozwiązania i pomagamy przejść przez całą ścieżkę dobranego dlań postępowania i tym samym przywrócić stan sprzed pandemii.

Zapraszamy do kontaktu

tel. 690 070 750 e-mail: biuro@restrukturyzacje-upadlosc.pl

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Syndyka, Nadzorcy, Zarządcy Sądowego

w Jeleniej Górze

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie i precyzyjnym działaniu w zakresie doboru i wdrożenia odpowiednich metod i instrumentów jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla przedsiębiorstw. Zgodnie ze wskazaniami ustawowymi niezwykle ważną rolę w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa odgrywa doradca restrukturyzacyjny.

Nasz zespól składa się z ekonomistów, doradcy restrukturyzacyjnego i prawników, którzy szczegółowo przeanalizują Państwa indywidualną sytuację i pomożemy w przygotowaniu i sporządzeniu dokumentacji, jak również załatwieniu niezbędnych formalności.

Restukturyzacja

W warunkach współczesnych restrukturyzacja, przeprowadzona jest w przedsiębiorstwach, tak pomyślnie funkcjonujących, jak i będących w sytuacji kryzysowej.

W pierwszym wypadku ma ona zapobiegawczy charakter i staje się elementem dostosowania dynamicznego do zmiennych warunków dyktowanych przez rynek i wzrost konkurencji.

W przedsiębiorstwach, które znajdują się w stanie kryzysowym, restrukturyzacja jest jednym z kluczowych sposobów przywrócenia wypłacalności i zapobiegania upadłości. Głównym celem restrukturyzacji antykryzysowej jest przeprowadzenie zmian skierowanych na usunięcie negatywnych ekonomicznych tendencji w przedsiębiorstwie i zmniejszenia ryzyka jego upadłości. Finansowymi efektami restrukturyzacji antykryzysowej są wzrost dochodów, zmniejszenia wydatków, odroczenie zadłużenia i, w konsekwencji, poprawa płynności. Skuteczna restrukturyzacja wymaga rozwiązywania szeregu problemów: innowacyjno-technologicznych, psychologicznych, finansowych i społecznych.

Restrukturyzacja     Doradca restrukturyzacyjny

Upadłość przedsiębiorstw

Ustawa prawo upadłościowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych. Reprezentujemy i doradzamy zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.

Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość konsumencka

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów dnia 1 stycznia 2015 roku ustawy prawo upadłościowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) stało się prostsze. Nowe prawo upadłościowe nakazuje sądom rozpatrzyć każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka