Pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 33/4
58-500 Jelenia Góra
691 221 116
biuro@restrukturyzacje-upadlosc.pl

Restrukturyzacja firm
Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W szczególności zapraszamy do współpracy w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Jest to jedyna forma postępowania restrukturyzacyjnego bez ingerencji Sądu. To Ty wybierasz doradcę restrukturyzacyjnego, z którym będziesz współpracował.

Ze wszystkim Ci pomożemy!


Zapraszamy do kontaktu

tel. 690 070 750 e-mail: biuro@restrukturyzacje-upadlosc.pl

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Syndyka, Nadzorcy, Zarządcy Sądowego

w Jeleniej Górze

Nasza Kancelaria specjalizuje się w doradztwie i precyzyjnym działaniu w zakresie doboru i wdrożenia odpowiednich metod i instrumentów jakie daje nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla przedsiębiorstw. Zgodnie ze wskazaniami ustawowymi niezwykle ważną rolę w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa odgrywa doradca restrukturyzacyjny.

Nasz zespól składa się z ekonomistów, doradcy restrukturyzacyjnego i prawników, którzy szczegółowo przeanalizują Państwa indywidualną sytuację i pomożemy w przygotowaniu i sporządzeniu dokumentacji, jak również załatwieniu niezbędnych formalności.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego w Jeleniej Górze

Restukturyzacja

W warunkach współczesnych restrukturyzacja, przeprowadzona jest w przedsiębiorstwach, tak pomyślnie funkcjonujących, jak i będących w sytuacji kryzysowej.

W pierwszym wypadku ma ona zapobiegawczy charakter i staje się elementem dostosowania dynamicznego do zmiennych warunków dyktowanych przez rynek i wzrost konkurencji.

W przedsiębiorstwach, które znajdują się w stanie kryzysowym, restrukturyzacja jest jednym z kluczowych sposobów przywrócenia wypłacalności i zapobiegania upadłości. Głównym celem restrukturyzacji antykryzysowej jest przeprowadzenie zmian skierowanych na usunięcie negatywnych ekonomicznych tendencji w przedsiębiorstwie i zmniejszenia ryzyka jego upadłości. Finansowymi efektami restrukturyzacji antykryzysowej są wzrost dochodów, zmniejszenia wydatków, odroczenie zadłużenia i, w konsekwencji, poprawa płynności. Skuteczna restrukturyzacja wymaga rozwiązywania szeregu problemów: innowacyjno-technologicznych, psychologicznych, finansowych i społecznych.

Restrukturyzacja     Doradca restrukturyzacyjny

Upadłość przedsiębiorstw

Ustawa prawo upadłościowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych. Reprezentujemy i doradzamy zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.

Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość konsumencka

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów dnia 1 stycznia 2015 roku ustawy prawo upadłościowe ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) stało się prostsze. Nowe prawo upadłościowe nakazuje sądom rozpatrzyć każdy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka

Restrukturyzacje i upadłość